Logotipo Cheke MatteLogotipo da banda Cheke Matte
Ano de 2006